مراحل انجام کار پایان نامه دوره DBA

 1. انتخاب استاد راهنما و مشاور براساس عنوان و تخصص اساتید
 2. تهیه و تکمیل فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه (فرم شماره ۱)
 3. اخذ تاییدیه از کمیته تخصصی نمایندگی مازندران
 4. اخذ تاییدیه عنوان پایان نامه از سازمان مرکزی (ایمیل)
 5. تهیه و تکمیل فرم پروپزال زیر نظر اساتید راهنما و مشاور (فرم شماره ۲)
 6. اخذ تاییدیه پروپزال از کمیته تخصصی نمایندگی مازندران
 7. ارسال ریزنمرات کامل، فرم های شماره ۱ ،۲  و تسویه حساب به سازمان مرکزی جهت تایید داور
 8. تکمیل فرم دفاع از پروپزال و حضور داور جهت دفاع از پروپوزال
 9. جهت یکسان سازی صفحات اول پایان نامه و نحوه نگارش پایان نامه باید از این فرم ها استفاده نمایید.
 10. تهیه و تدوین پایان نامه بطور کامل زیر نظر اساتید راهنما و مشاور
 11. تعیین وضعیت آموزشی (گذراندن کلیه دورس دوره و فرم های ۲ و ۳ برای تکمیل پرونده توسط واحد آموزش)
 12. تکمیل فرم اعلام آمادگی پیش دفاع توسط (دانشجو، راهنما و مشاور) فرم شماره ۳ و ۴ تحویل فایل Word کامل پایان نامه بر اساس فرمت سازمان
 13. انجام پیش دفاع با هماهنگی واحد امور پایان نامه و آموزش
 14. انجام اصلاحات مورد نیاز توسط دانشجو و تامین نظرات داور داخلی
 15. فرستادن فایل ها به سازمان مرکزی جهت تعیین روز و تاریخ دفاع و تایید رساله دانشجو
 16. انجام دفاع از پایان نامه (فرم شماره ۵)
 17. تحویل یک نسخه پایان نامه صحافی شده گالینگوری به واحد امور پایان نامه جهت نگهداری در کتابخانه نمایندگی
 18. اخذ تاییدیه دفاع پایان نامه کمیته تخصصی از سازمان مرکزی