صاحب امتیاز نماد

اطلاعات صاحب امتیاز نماد به شرح ذیل میباشد:

اطلاعات حقوقی:

شرکت اندیشه سازان مدیریت نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی  با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۲۶۴۰۸ جهت ارائه خدمات مشاوره ، آموزش و تحقیق آماده خدمتگذاری می باشد.

اطلاعات مدیرعامل:

تورج مجیبی فرزند حسن با شماره شناسنامه ۵۰۵ متولد شهرستان قائمشهر شماره همراه : ۰۹۱۲۳۰۰۲۹۹۳

آدرس دفتر شرکت :

مازندران-ساری-میدان معلم-انتهای بلوار پرستار

کد پستی: ۸۴۱۷۷۳۳۵۳۷

اطلاعات تماس:

تلفن ثابت: ۰۱۱۳۳۱۱۰۶۱۲

تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۵۲۷۹۲۶