تخفیف!

کارشناسی ارشد رشته مدیرت اجرایی (EMBA)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

کارشناسی ارشد رشته مدیرت اجرایی (EMBA)

شهریه ترم اول به صورت نقد دریافت می شود

مبالغ شهریه ترم های بعدی به صورت چک دریافت می گردد