تخفیف!

کارشناسی ارشد رشته مدیرت اجرایی (EMBA)

قیمت اصلی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

کارشناسی ارشد رشته مدیرت اجرایی (EMBA)

شهریه ترم اول به صورت نقد دریافت می شود

مبالغ شهریه ترم های بعدی به صورت چک دریافت می گردد