تخفیف!

ممیزی داخلی کیفیت مبتنی بر ISO 9000

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

ممیزی داخلی کیفیت مبتنی بر ISO 9000 ۶ ساعت هر ۶ ساعت