تخفیف!

مدیریت بهره وری

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

مدیریت بهره وری

۱۲ ساعت

هر ۶ ساعت