تخفیف!

مدیریت ایمنی در مواد غذایی HACCP

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

مدیریت ایمنی در مواد غذایی HACCP ۶ ساعت هر ۶ ساعت