تخفیف!

مدل EFQM و جایزه ملی کیفیت

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

مدل EFQM و جایزه ملی کیفیت ۶ ساعت هر ۶ ساعت