تخفیف!

مدل EFQM و جایزه ملی کیفیت

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

مدل EFQM و جایزه ملی کیفیت ۶ ساعت هر ۶ ساعت