تخفیف!

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین SCM

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین SCM

۶ ساعت

هر ۶ ساعت