تخفیف!

طراحی آزمایشها DOE

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

طراحی آزمایشها DOE ۶ ساعت هر ۶ ساعت