تخفیف!

دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

شهریه ترم اول به صورت نقدی دریافت می شود

شهریه مابقی ترم ها بصورت چک اخذ می گردد