تخفیف!

تحلیل خطا و اثرات آن FMEA

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

تحلیل خطا و اثرات آن FMEA ۶ ساعت هر ۶ ساعت