تخفیف!

بهبود فرآیند با رویکرد گمباکایزن

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

بهبود فرآیند با رویکرد گمباکایزن ۶ ساعت هر ۶ ساعت