تخفیف!

اصول و فنون نمونه برداری Sampling

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

اصول و فنون نمونه برداری Sampling

۶ ساعت

هر ۶ ساعت