تخفیف!

ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی

۶ ساعت

هر ۶ ساعت