تخفیف!

آشنایی با مدیریت فرآیند

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

توضیحات

آشنایی با مدیریت فرآیند ۶ ساعت هر ۶ ساعت