کلاس آنلاین

قبل از شروع کلاس حتما فایل راهنمای کلاس را مطالعه کنید.

ردیفشرح کلاسگروهلینک اتصال
۱درس مدیریت بازاریابی-آقای دکتر گلپورارشد بانکی اتصال
۲کارگاه تدوین مقاله-دکتر شارع پورPost-DBAاتصال
۳درس مدیریت ریسک-دکتر خاوریارشد بانکی اتصال
۴درس مدیریت سرمایه۲-دکتر حقیقت دوستیدکتری۹۹ اتصال
۵مدیریت استراتژیک-آقای دکتر شاه محمدیدکتری ۹۹-۱۴۰۰اتصال
۶مهارتهای عمومی مدیریت-آقای محسنی دکتری اتصال
۷جهانی شدن کسب و کار-آقای دکتر مجیبی دکتری اتصال
۸درس مدیریت استراتژیک-مدیریت بانکی-آقای دکتر قاسمی دکتری اتصال
۹درس روش تحقیق- خانم دکتر رضاپورارشد بانکیاتصال
۱۰درس مدیریت بازاریابی خانم دکتر نجفیارشد بانکی اتصال
دانشجویان واحد ساری از این جدول برای ورود به کلاس های خود استفاده کنند
سازمان مدیریت صنعتی مازندران
سازمان مدیریت صنعتی استان مازندران