کلاس آنلاین

قبل از شروع کلاس حتما فایل راهنمای کلاس را مطالعه کنید.

ردیفشرح کلاسگروهلینک اتصال
۰جهانی شدن کسب و کار-آقای دکتر استقلالدوره دکتریاتصال
۱مدلهای کسب و کار-آقای دکتر ضیابری-اجراییاجراییاتصال
۲درس تفکر خلاق-آقای دکتر ضیابریدوره دکتریاتصال
۳درس اقتصد خرد-خانم دکتر تسلیمیگروه ارشد بانکیاتصال
۵درس تحقیق در عملیات-آقای دکتر حمیدیانارشد اجرایی ۹۸اتصال
۶درس بازرگانی بین الملل-آقای دکتر امینی رادارشد اجرایی ۹۸اتصال
۷درس مدیریت استراتژیک-آقای دکتر قاسمیارشد اجرایی ۹۸اتصال
۸مدیریت واحدهای خدماتی-آقای محسنیارشد علوم بانکیاتصال
۹درس حسابداری مدیریت آقای دکتر حقیقت دوستیاجرایی اتصال
۱۰بهره وری و مدیریت کارآفرینی-خانم حنفیارشد اجرایی ۹۸اتصال
۱۱مدیریت طرحهای توسعه-آقای دکتر رضائیاناجراییاتصال
۱۲مسائل جاری مدیریت-آقای محسنیاجراییاتصال
۱۳مدیریت تولید و عملیات-آقای دکتر ثنایی مقدماجراییاتصال
۱۴مدیریت مالی-آقای دکتر حقیقت دوستیاجراییاتصال
دانشجویان واحد ساری از این جدول برای ورود به کلاس های خود استفاده کنند
ردیفشرح کلاسهای واحد آمللینک اتصال
۱درس نگرش سیستمی-آقای دکتر ضیابری-دوره ارشداتصال
۲درس بازرگانی بین الملل-آقای دکتر امینی راد-دوره ارشداتصال
دانشجویان واحد آمل از این جدول برای ورود به کلاس های خود استفاده کنند
سازمان مدیریت صنعتی مازندران
سازمان مدیریت صنعتی استان مازندران