فرم انصراف از دوره

دانش پدیر گرامی جهت انصراف از دوره فرم انصراف از دوره را دانلود و به آدرس ایمیل rahmatyaya@yahoo.com ارسال کنید.

جهت پیگیری کار انصراف از دوره خود با واحد آموزش سازمان با شماره های 01133110617 و 18 تماس بگیرید.