سوالات متداول

برنامه های آموزشی| ثبت نام | مدارک آموزشی | صدور و استعلام گواهینامه | تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی

سازمان مدیریت صنعتی چه دوره های آموزشی را برگزار می نماید و چگونه می توان از آنها آگاهی یافت؟

دوره های آموزشی سازمان مدیریت صنعتی شامل دوره های کاربردی کوتاه مدت ، تخصصی مدیریت (میان مدت) و تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت را شامل می شود. برای کسب آگاهی از برنامه دوره ها می توانید با مراجعه به صفحه اول سایت www.imi.ir —» آموزش —» دوره های کاربردی کوتاه مدت ، تخصصی مدیریت (میان مدت) و یا تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت ، مراجعه نمایید.

دوره های کاربردی کوتاه مدت ، تخصصی مدیریت (میان مدت) و تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت چه تفاوتهایی با هم دارند؟

این دوره ها از لحاظ مدت زمان برگزاری تفاوت دارد و بدیهی است که هر چه زمان برگزاری دوره بیشتر باشد ، مطالب آموزشی با جزئیات بیشتری تدریس می شود. دوره های تحصیلات تکمیلی و عالی مدیریت ، در مقاطع در سطح کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا برگزار می شود.