دوره های کوتاه مدت

۱- دوره های مدیریت منابع انسانی

۲- دوره های مدیریت رفتار سازمانی

۳- دوره های مدیریت امور اداری و پرسنلی

۴- دوره های مدیریت و سازمان

۵- دوره های مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع

۶- دوره های مدیریت بازاریابی

۷- دوره های نرم افزار

۸- دوره های تحقیقات

 * دوره های ذکر شده در بالا بخشی از دوره هایی بوده که سازمان تا کنون اجرا کرده است و لیست تمام دوره های ممکن نمی باشد . بسیاری از دوره ها بنابر در خواست سازمان مورد نظر طراحی و سپس اجرا می شود.

* هزینه دوره ها بر اساس نوع دوره ، ساعات برگزاری دوره و محل برگزاری دوره متفاوت خواهد بود.

* در صورت تمایل به اجرای هر یک از دوره ها ، اطلاعات دقیق تر دوره شامل هدف ، محتوا و شرایط شرکت کنندگان طراحی و ارائه خواهد شد .

شماره تماس : ۳۳۱۰۹۵۶۶- ۰۱۱

مسئول آموزش کوتاه مدت : خانم مهندس وفایی فر