آموزش

این سازمان تا کنون موفق شده که بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان در سطوح مختلف آموزشی را ، فارغ التحصیل نماید .

مفتخریم که جمع کثیری از مدیران ارشد دولتی استان در مراکز دولتی و همچنین بسیاری از مدیران ارشد ، مدیران عامل و صاحبان کسب و کار های خصوصی را تنها گوشه ای از نتیجه خدمات صادقانه ارائه شده در طول این چند سال بدانیم.

۱- خرید  دوره های بلند مدت

۲- خرید دوره های کوتاه مدت

۳- مراحل انجام کار پایان نامه دوره DBA

۴-مراحل انجام کار صدور گواهینامه دوره DBA