اعلام نمرات کارشناسی 

دانشجویان گرامی لطفا برای مشاهده نمرات رشته های کارشناسی از گزینه ادامه مطلب مراجعه کنید. نمرات رشته کارشناسی مدیریت صنعتی نمرات رشته کارشناسی حسابداری نمرات رشته کارشناسی کامپیوتر

ادامه مطلب

اعلام نمرات ارشد 

دانشجویان گرامی لطفا برای مشاهده نمرات رشته های کارشناسی ارشد از گزینه ادامه مطلب مراجعه کنید. نمرات رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع نمرات رشته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ادامه مطلب

اعلام نمرات کاردانی 

دانشجویان گرامی لطفا برای مشاهده نمرات رشته های کاردانی از گزینه ادامه مطلب مراجعه کنید. نمرات رشته کاردانی مدیریت صنعتی

ادامه مطلب

آزمون درس تحلیل رفتاری در فضای کسب و کار ویژه دانشجویان دکتری DBA سازمان مدیریت صنعتی 

  آزمون درس تحلیل رفتاری در فضای کسب و کار ویژه دانشجویان دکتری DBA سازمان مدیریت صنعتی  

ادامه مطلب

اطلاعیه نهایی پرپوزال 

دانشجویان محترم فرم ضمیمه را کامل و به امضاء استاد محترم راهنما رسانده و تا پایان مهر نسخه کاغدی آن را تحویل دفتر مشاوره نمایند برای دریافت فایل اینجا را…

ادامه مطلب

به سایت سازمان مدیریت صنعتی واحد شمال خوش آمدید.

Default Blue Green